Công ty TNHH ĐT XD TM Băng Dương
098.33.77.859
F
Chú Hiền - 098.33.77.859
  • Giám ĐốcGiám ĐốcGiám Đốc
  • 098 33 77 859
  • hienducco@gmail.com
  • Đặng Chí Đức Đặng Chí Đức Đặng Chí Đức
  • 0983 83 93 79
  • dangchiduc@live.com - xecogioiducdang@gmail.com
Facebook chat